Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà Bán Lẻ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bước 1: mở trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) trên điện thoại và truy cập vào website https://tinicart.vn

Bước 2: bấm vào nút “Đăng tin” ở bên cạnh logo Tinicart trên màn hình, sau đó màn hình đăng nhập sẽ hiện ra

Bước 3: nếu bạn đã có tài khoản, bạn chỉ cần nhập Số điện thoại và Mật khẩu để đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng bấm “ĐĂNG KÝ” để tạo tài khoản

Bước 4: nhập Số điện thoại của bạn (lưu ý: website tự động hiện “+84” là mã vùng điện thoại của Việt Nam thay cho số “0” đầu tiên của số điện thoại của bạn). Sau đó nhập Mật khẩu và bấm nút “ĐĂNG KÝ”

Bước 5: Website sẽ gửi 1 tin nhắn đến số điện thoại của bạn để xác thực. Nội dung tin nhắn tương tự như sau “Your Firebase App verification code is XXXXXX”. Bạn cần nhập 6 chữ số ở trong tin nhắn vào trường thông tin “OTP” sau đó bấm “XÁC THỰC OTP”

Bước 6: Website sẽ chuyển tới màn hình “Thông tin tài khoản”. Bạn cần nhập Họ, Tên, Tên hiển thị, Địa chỉ email (nếu có) sau đó bấm nút “Lưu thay đổi” để hoàn thành.

Sau khi hoàn thành 6 bước ở trên, bạn đã có tài khoản và có thể bắt đầu mua hàng trên  https://tinicart.vnĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: mở trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) và truy cập vào website https://tinicart.vn

Bước 2: bấm vào nút “Đăng tin” ở góc phải phía trên của màn hình, sau đó màn hình đăng nhập sẽ hiện ra

Bước 3: nếu bạn đã có tài khoản, bạn chỉ cần nhập Số điện thoại và Mật khẩu để đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng bấm “ĐĂNG KÝ” để tạo tài khoản

Bước 4: nhập Số điện thoại của bạn (lưu ý: website tự động hiện “+84” là mã vùng điện thoại của Việt Nam thay cho số “0” đầu tiên của số điện thoại của bạn). Sau đó nhập Mật khẩu và bấm nút “ĐĂNG KÝ”

Bước 5: Website sẽ gửi 1 tin nhắn đến số điện thoại của bạn để xác thực. Bạn cần nhập 6 chữ số ở trong tin nhắn và trường thông tin “OTP” sau đó bấm “XÁC THỰC OTP”

Bước 6: Nhập Họ, Tên, Tên hiển thị sau đó bấm nút “Lưu thay đổi” để hoàn thành

Sau khi hoàn thành 6 bước ở trên, bạn đã có tài khoản và có thể bắt đầu mua hàng trên  Tinicart.vn