Câu hỏi thường gặp

Làm sao tôi có thể mua hàng trên tinicart.vn?

Tinicart.vn là nơi để Nhà Nông đăng bán sản phẩm chứ không trực tiếp bán hàng. Để mua hàng Nhà Bán Lẻ cần liên hệ trực tiếp với Nhà Nông hoặc sử dụng chức năng Nhắn tin (chat) trên Tinicart.vn để trao đổi trước khi mua hàng.