Phương thức thanh toán

Tinicart.vn chỉ là nơi kết nối Nhà NôngNhà Bán Lẻ. Tinicart.vn không can thiệp vào phương thức thanh toán của giao dịch giữa hai bên

  • Mọi hoạt động trao đổi, thỏa thuận mua bán diễn ra trực tiếp giữa hai bên Nhà NôngNhà Bán Lẻ
  • Chính sách và cách thức thanh toán đơn hàng dựa trên thông tin thanh toán của Nhà Nông cung cấp cho Nhà Bán Lẻ trong quá trình trao đổi.